Política de Privacitat

1. INFORMACIÓ PER A L’USUARI

Peldaño Media Group, S.L., d’ara endavant RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades es tractaran segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), motiu pel qual se li facilita la següent informació sobre el tractament:

Responsable del tractament:

Denominació social: Peldaño Media Group, S.L.
NIF: 
B78187952
Domicili social: 
AVDA MANZANARES 196 , 28026 MADRID
Telèfon: 
914768000
Correu electrònic: 
protecciondatos@peldano.com

Objectiu del tractament:

Tractem les dades que ens faciliten les persones interessades amb l’objectiu de mantenir una relació comercial amb l’Usuari, gestió de clients i proveïdors, gestió de subscripcions, qualitat de serveis, promocions, concursos, etc. Les operacions previstes són:

 • Gestionar la inscripció a l’esdeveniment.
 • Remesa de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions les realitzarà el RESPONSABLE i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals hagi arribat a algun tipus d’acord de promoció. En aquest cas, els tercers no tindran mai accés a les dades personals.
 • Gestió administrativa, fiscal i comptable dels nostres clients i proveïdors.
 • Gestionar el procés de subscripcions en línia.
 • Comprar subscripcions, ebook o revistes.
 • Realitzar estudis estadístics.
 • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que realitzi l’usuari mitjançant qualsevol de les vies de contacte que té a la seva disposició.
 • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Base jurídica del tractament:

La base jurídica serà per consentiment de l’interessat.

Tipus de dades

Tractem les dades bàsiques del perfil de l’usuari, mai no es tractaran dades sensibles.

Les categories de dades personals que tractem són:

 • Dades d’identificació.
 • Dades professionals i del sector.
 • Adreces postals o electròniques.
 • Número de telèfon.
 • Informació comercial.
 • Dades econòmiques per a la realització de pagaments.
 • Sexe i edat.
 • Historial de navegació.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant el temps necessari per mantenir l’objectiu del tractament, i quan ja no siguin necessàries per a tal fi, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la seva completa destrucció.

Comunicació de les dades: les dades de contacte es facilitaran als patrocinadors de l’esdeveniment per a informar-lo de la seva oferta de serveis. No es comunicaran les dades a tercers, llevat que hi hagi una obligació legal.

Drets que assisteixen l’Usuari:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per a exercir els seus drets:

Peldaño Media Group, S.L. AVDA MANZANARES, 196 – 28026 MADRID (Madrid). Email: protecciondatos@peldano.com

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els Usuaris, marcant les caselles corresponents i introduint les dades als camps, marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte registre, subscripció i presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades als camps que resten. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són vertaderes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no es cediran mai a tercers, i que sempre que es realitzés algun tipus de cessió de dades personals se’n demanaria prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’Usuari. Si no es faciliten totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que d’acord amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint totes les disposicions de les normatives RGPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del RGPD, pels quals són tractades de manera lícita, adequada, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb els objectius per als quals són tractades.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.